RCT is sinds 23 augustus 2020 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemene gegevens Stichting Rouwcafé Tiel

Statutaire naam: Stichting Rouwcafé Tiel

RSIN: 860.38.5127

KvK-nummer: 75753863

SBI-code: 88999

Internetadres: www.rouwcafe-tiel.nl

e-mailadres: info@rouwcafe-tiel.nl

Bank: NL49 INGB 0009 6771 19 t.n.v. stichting Rouwcafé Tiel

Secretariaat: Rauwenhoflaan 30, 4003 DC Tiel

Bestuur:

Voorzitter:                       Mevrouw Jacqueline Anderson

Molenstraat 7

4185 NL  Est

Secretaris:                        Mevrouw Annemiek Schoots

Rauwenhoflaan 30

4003 DC Tiel

06-25365180

Penningmeester:            De heer Theo Binneweg

Rauwenhoflaan 30

4003 DC Tiel

06-22331983

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding.

Doel volgens de statuten in artikel 2

De stichting heeft ten doel: mensen met een verlies een mogelijkheid te bieden om met elkaar gevoelens en ervaringen te delen, waardoor mensen zichzelf in anderen herkennen en erkenning ontvangen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgeoefende activiteiten in 2019:

 • Diverse keren vanaf februari 2019 met meerdere mensen overlegt om te komen tot de oprichting van een Rouwcafe te Tiel
 • Rouwcafé Oss bezocht om ideeën op te doen
 • Overleg met Mozaïek te Tiel
 • Overleg over een formele oprichtingsakte
 • Diverse keren was er overleg en hieruit kwamen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester voort
 • Er werd een bankrekening geopend bij de ING
 • In overleg met Mozaïek werd een ruimte in de Vier Gravinnen te Tiel gevonden waar de inloopochtenden georganiseerd konden gaan worden.
 • Bij Cardshop te Tiel werden professioneel vormgegeven flyers en brochures besteld die bij diverse instellingen in Tiel werden afgegeven om door bezoekers te kunnen worden meegenomen
 • Overleg met Aitton Notarissen te Tiel over de oprichtingsakte van Stichting Rouwcafé Tiel
 • Op 4 september 2019 ondertekening bij Aitton Notarissen te Tiel van de oprichtingsakte
 • Van de ondertekening werd een foto gemaakt die gepubliceerd werd in een gratis huis aan huis blad
 • Er werden mensen gevonden die de gesprekken op de inloopochtenden begeleiden en voor de koffiediensten
 • Op 11 september startte het RCT in aanwezigheid van een wethouder van de gemeente Tiel met de eerste inloopochtend voor mensen met rouw
 • Na 11 september waren er de tweewekelijk anderhalf uur durende inloopochtend die over het algemeen goed bezocht werd
 • Er waren reguliere beheersactiviteiten door het bestuur, zoals secretariaat, organiseren, bewaken voorgang, beheer financiën en een eerste aanzet tot het aanvragen van de Anbistatus en het zoeken van sponsoren.